Achi Batain Islam Urdu Images Jannat ki talash

Achi Batain in Islam Urdu Images

Aaj ki achi Baat

Jis Dil Mein Sawab Ka Shouq or

Azaab ka Khouf Peda ho jaye.

Jannat Khud Us Ke Talash

Mein Lag Jati Hey.

Achi Batain Islam Urdu Images Jannat ki talash
Aaj Ke Achi Baat

Share this Achi Bat with your Friends.

Share This With Friends